Circio inngår nytt samarbeid i USA for å teste kreftvaksinen TG01 i RAS-mutert kreft

  • Georgetown University planlegger en klinisk fase 2 studie der TG01 vil testes i kombinasjon med daratumumab fra Janssen (J&J) og nivolumab fra BMS
  • Studien vil ledes av den anerkjente immunterapieksperten prof. Samir N. Khleif
  • Studien er godkjent av US Food and Drug Administration (FDA), og vil begynne å rekruttere pasienter innen utgangen av 2023

 Oslo, Norge, 16. november 2023 – Circio Holding ASA (OSE: CRNA) melder i dag at selskapet har inngått en avtale med Georgetown University i Washington D.C, USA, som en del av et samarbeid med Janssen Scientific Affairs, LLC (Janssen), med støtte fra Bristol Myers Squibb (BMS), for å teste kreftvaksinen TG01 i kombinasjon med immunterapiene daratumumab (anti-CD38) og nivolumab (anti-PD1) i pasienter med RAS-mutert lunge- og bukspyttkjertelkreft.

Mutasjoner i RAS-genene er en viktig årsak til kreft og forekommer i over 90% av bukspyttkjertel- og 30% av lungekreftpasienter. RAS-muterte kreftformer har vanligvis dårlig prognose, og det finnes få målrettede behandlingsalternativer. Resistens mot immunterapi er også en stor medisinsk utfordring, og mer enn 80% av pasienter med avanserte svulster reagerer fortsatt ikke på slik behandling.

Prof. Khleif har gjennom banebrytende forskning vist svært lovende effekt for en kombinasjon av RAS kreftvaksinering sammen med anti-CD38 og anti-PD1 immunterapi i prekliniske forsøk i mus. Prof. Khleif planlegger nå videre kliniske forsøk der TG01 vil kombineres med daratumumab fra Janssen og nivolumab fra BMS i en fase 2 studie ved Georgetown University.

“Resistens mot immunterapi er en av de største utfordringene for effektiv behandling av kreftpasienter. Vi er svært fornøyde med å ha etablert dette samarbeidet for å teste et nytt kombinasjonsregime vi tror kan overvinne denne resistensen. Kombinasjonen av anti-CD38, anti-PD1 og en kreftvaksine har vist seg svært potent i prekliniske in vivo-modeller, og det blir veldig interessant å se hvordan dette lar seg overføre til klinikken.”, sier Prof. Samir Khleif, Georgetown University.

Studien skal ledes av Georgetown University i Washington D.C, USA, med finansiering fra Janssen. Trippelkombinasjonen vil bli testet på totalt 54 pasienter: 27 pasienter med kreft i bukspyttkjertelen og 27 pasienter med ikke små-cellet lungekreft (NSCLC) som har sluttet å respondere på immunterapi.

“Vi opplever økende interesse for vårt kreftvaksineprogram, og Georgetown-studien blir den tredje eksternt finansierte studien med TG01. Dette er første gang TG01 testes i lungekreft og fremskreden bukspyttkjertelkreft, og dermed åpner vi opp for nye fremtidige pasientgrupper. Samarbeider er kjernen i vår utviklingsstrategi for TG01, og med denne prestisjetunge studien viser vi at vi fortsetter å levere på denne planen.», sier Dr. Erik Digman Wiklund, administrerende direktør i Circio Holding ASA.

Circio har blitt tildelt to prestisjetunge forskningsstipend fra Innovasjon Norge (IN) og Norges Forskningsråd (NRC) for klinisk utvikling av TG01, som vil bidra til RAS-relatert analysearbeid i studien. Studien er godkjent for oppstart av det amerikanske FDA, og det forventes at den første pasienten vil bli behandles ved Georgetown University innen utgangen av 2023.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Erik Digman Wiklund, CEO
Mobil: +47 413 33 536
Email: erik.wiklund@circio.com

Renate Birkeli, Investor Relations
Mobil: +47 922 61 624
Email: renate.birkeli@circio.com